Ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna

Na pierwszą wizytę zapraszamy Państwa z dotychczas wykonanymi badaniami (badania obrazowe, biochemiczne, inne), jeśli wcześniej nie były zlecane żadne badania, prosimy przed wizytą w Centrum wykonać tzw. panel badań trzustkowych. Podczas pierwszej wizyty, jeśli będzie taka konieczność, zostanie wykonane badanie USG jamy brzusznej. W oparciu o uzyskane wyniki zaplanujemy badanie EUS z oceną okolicznych tkanek i narządów. Dalsze postępowanie będzie uzależnione od stwierdzonych patologii przez lekarza wykonującego badanie, który może podjąć decyzję o poszerzeniu diagnostyki - uwzględniając również biopsję endoskopową. Pobrany materiał trafia do oceny cytologicznej i histopatologicznej, podczas której lekarz oceniający może zadecydować o konieczności wykonania dodatkowych barwień z użyciem znaczników immunocytochemicznych. Dodatkowe barwienia i oznaczenia histopatologiczne – jeżeli okażą się konieczne z większą dokładnością diagnostyczną określają charakter zmiany, którą diagnozujemy, dzięki czemu w sposób bardziej celowany możemy zaplanować dalszy przebieg leczenia. Cały proces diagnostyczno-terapeutyczny planujemy w naszym Centrum.

91-034 Łódź, ul. Mokra 4