Markery nowotworowe

Markery nowotworowe (specyficzne antygeny towarzyszące nowotworom) – są substancjami białkowymi, które produkowane są w komórce, głównie we wczesnej fazie rozwoju, gdy komórka osiąga dojrzałaość ich produkcja maleje lub wręcz ustaje. Gdy dochodzi do transformacji nowotworowej, komórki zaczynają się dzielić w sposób niekontrolowany nie osiągając dojrzałości, stąd nieustannie trwa w nich synteza specyficznych białek, których podwyższone stężnenie możemy stwierdzić badając surowicę lub płyny ustrojowe. 

Do markerów nowotworowych, które wykorzystujemy w diagnostyce nowotworów trzustki należą:

  • CA 19-9
  • CEA (Antygen karcinoembrionalny, Antygen rakowo-płodowy)
  • Chrmogranina A

91-034 Łódź, ul. Mokra 4