Immunocytochemia

Immunocytochemia jest to metoda wykrywania i lokalizacji składników komórek i tkanek na zasadzie antygen–przeciwciało. Wykorzystuje się ją min. w różnicowaniu materiału komórkowego pobranego podczas biopsji trzustki. Decyzję o zastosowaniu badania immunocytochemicznego podejmuje się po wstępnej ocenie pobranego materiału przez lekarza patologa, który wskazuje jakie przeciwciała należy użyć, by rozstrzygnąć czy mamy do czynienia np. z rakiem czy rakowiakiem trzustki. Zwykle należy użyć od 3 do nawet 8 rodzajów przeciwciał, by precyzyjnie określić  rodzaj nowotworu, co jest niezbędne do prawidłowego zaplanowania ścieżki terapeutycznej.

91-034 Łódź, ul. Mokra 4