Biomarkery

Biomarkery to inaczej znaczniki czy wskaźniki biologiczne - obiektywnie mierzalne, którymi mogą być substancje, geny czy cechy fizjologiczne, których obecność sugeruje czy może sugerować chorobę. W chorobach trzustki możemy wykorzystwać takie bimarkery jak:

  • Interleukiny (2, 6, 8 i 10)
  • Onkogen DJ-1
  • Ligand stymulujący proliferację (APRIL) 
  • Przeciwciało monoklonalne anty-MUC (PAM4)
  • Adrenomedulina

Uwagę lekarza powinna też zwrócić cukrzyca – występująca u chorego szczególnie po 50. roku życia i bez towarzyszącego zespołu metabolicznego (często u osób bez otyłości). Okazuje się, że taka sytuacja może być pierwszym objawem raka trzustki – występującym nawet 12-24 miesiące przed innymi objawami guza trzustki. Dlatego pośród ekspertów panuje opinia, że tacy pacjenci powinni mieć wykonane badania (np. EUS) wykluczające zmianę rozrostową w trzustce. Dodatkowo powinni być nadzorowani przez kolejne lata choroby.

opracował dr hab. med. Michał Lipiński© 


91-034 Łódź, ul. Mokra 4