Ultrasonografia endoskopowa (EUS)

Ultrasonografia endoskopowa (EUS, endosonografia) jest jedną z metod badania przewodu pokarmowego, w którym połączono klasyczną ultrasonogafię z endoskopią, uzyskując istotną synergię diagnostyczną. Badanie wykonuje się specjalnym endoskopem, który został wyposażony w głowicę emitującą fale ultradzwiekowe w analogiczny sposób jak tradycyjne aparaty USG. Dzięki takiemu rozwiązaniu mozna nie tylko ocenić wnętrze przewodu pokarmowego ale również strukturę narządów przylegających. W trakcie badania poza diagnostyką (np. wykonanie biopsji trzustki), możliwe jest wdrożenie procedur terapeutycznych takich jak chociażby drenaż torbieli trzustki. 

Badanie EUS wykonujemy głównie w celach diagnostyki chorób trzustki takich jak zmiany torbielowate, guzy czy też potwierdzenie diagnozy lub ocena zaawansowania przewlekłego zapalenia trzustki, niemniej jednak badanie również może być wykorzystane do oceny zaawansowania choroby nowotworowej narządów przyległych (żołądek, przełyk), stopnia naciekania i planowania zabiegów operacyjnych.

Samo badanie przypomina zwykłe badanie endoskopowe, może być wykonane w sedacji, znieczuleniu miejscowym lub ogólnym (zwłaszcza gdy wykonywnane są zabiegi diagnostyczne i/lub terapeutyczne). 

Jak przygotować się do badania EUS?

Zgoda na wykonanie badania EUS

Zgoda na wykonanie badania EUS z biopsją

91-034 Łódź, ul. Mokra 4