dr hab. n. med. Michał Lipiński
specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 2004 roku ukończył studia ze stopniem bardzo dobrym uzyskując tytuł lekarza, następnie tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych uzykał w 2012 roku, a trzy lata później w dziedzinie gastroenterologii. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2018 roku. 

Od 2006 jego działalność zawodowa jest związana z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, gdzie do chwili obecnej pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Jest również opiekunem koła studenckiego działającego przy tym ośrodku, gdzie wraz ze studentami prowadzi badania naukowe, dzieląc się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wykładów i wystąpień naukowych. Laureat konkursów organizowanych przez towarzystwa medyczne, między innymi w Niemczech, RPA i Szwecji. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Od początku swojej działalności niesutannie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach, zjazdach i konferencjach na całym świecie. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członkiem Europejskiego Klubu Trzustkowego oraz Polskiego Klubu Trzustkowego. 

Poza poszerzaniem ogólnej wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii, swoją działalność skupia na diagnostyce endoskopowej i ultrasonograficznej przewodu pokarmowego. Dzięki ciągłemu rozwojowi swojej praktyki zawodowej - jest ekspertem w zakresie ultrasonografii endoskopowej (EUS), która jest aktualnie uważana za najbardziej czułe narzędzie diagnostyczne we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w trzustce. 


dr n. med. Arkadiusz Mamos
specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2002 roku uzyskał tytuł Doktora nauk medycznych. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w 2004 roku, a tytuł specjalisty gastroenterologii w 2008. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 1996 roku m.in. w Klinice Chorób Infekcyjnych i Gastroenterologii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Pracowni Endoskopowej szpitala MSWiA w Łodzi. 

Od 2009 roku jest właścicielem Centrum Medycznego Med-Gastr, gdzie - poza skutecznym leczeniem zachowawczym i zabiegowym chorób gastrologicznych - swoją działalność skupia na diagnostyce obrazowej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, stając się cenionym wśród pacjentów specjalistą w zakresie badań endoskopowych.

dr n. med. Zbigniew Zając
specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Absolewent Akademii Medycznej w Łodzi. Od 1997 roku pracuje w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, a od kilku lat również w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie. Doświadczenie zdobywał na Oddziale Chorób Wewnętrznych, gdzie przez wiele lat pracował jako Asystent. 

Obecnie pracuje w poradni gastroenterologicznej i pracowni endoskopowej, gdzie wykonuje badania diagnostyczne: kolonoskopie, gastroskopie, rektoskopie, EUS, a także zabiegi endoskopowe. Pracuje również w poradni hepatologicznej, gdzie wykonuje elastografie wątroby oraz badania USG jamy brzusznej. Dzięki swojemu zaangażowaniu i dociekliwości, jest cenionym wśród pacjentów i współpracowników diagnostą.

91-034 Łódź, ul. Mokra 4