Pierwsze kroki w ultrasonografii endoskopowej
Pierwsze kroki w ultrasonografii endoskopowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy , że w dniach 1-2 kwietnia 2022 roku w naszym Centrum Medycznym Med-Gastr, odbyło się pierwsze prestiżowe szkolenie „Pierwsze kroki w ultrasonografii endoskopowej”. Prowadzącym szkolenie był dr hab. n. med. Michał Lipiński, który wygłosił swoje autorskie wykłady. Ideą kursu było przedstawienie oraz przekazanie  wiedzy w zakresie ultrasonografii endoskopowej oraz nabycie przez kursantów niezbędnej, podstawowej wiedzy  teoretycznej i praktycznej  do wykonywania specjalistycznych badań diagnostycznych w tej dziedzinie. Program szkolenia obejmował część teoretyczną (wykładową) oraz praktyczną (szkolenie na trenażerach oraz badania EUS u pacjentów). W ciągu dwóch dni szkoleniowych przeprowadzone zostały w naszym Centrum Medycznym trzy wykłady, dwa szkolenia na trenażerach oraz osiem badań EUS.   

Prowadzący dr hab. n. med. Michał Lipiński - absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W 2004 roku ukończył studia ze stopniem bardzo dobrym uzyskując tytuł lekarza, następnie tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał w 2012 roku, a trzy lata później w dziedzinie gastroenterologii. Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2018 roku. Od 2006 jego działalność zawodowa jest związana z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, gdzie do chwili obecnej pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. W swoim dorobku ma kilkadziesiąt wykładów i wystąpień naukowych. Laureat konkursów organizowanych przez towarzystwa medyczne, między innymi w Niemczech, RPA i Szwecji. Jest autorem oraz współautorem wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, członkiem Europejskiego Klubu Trzustkowego oraz Polskiego Klubu Trzustkowego. Poza poszerzaniem ogólnej wiedzy z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii, swoją działalność skupia na diagnostyce endoskopowej i ultrasonograficznej przewodu pokarmowego. Dzięki ciągłemu rozwojowi swojej praktyki zawodowej - jest ekspertem w zakresie ultrasonografii endoskopowej (EUS), która jest aktualnie uważana za najbardziej czułe narzędzie diagnostyczne we wczesnym wykrywaniu zmian nowotworowych w trzustce.  

Drugi kurs odbył się 24-25 czerwca 2022r.
Została na nim zaprezentowana książka stworzona przez Nasz Zespół!

W 2023 roku przeprowadziliśmy:

5 kursów  "Ultrasonografia endoskopowa (EUS)"

2 kursy "Podstawowy kurs endoskopowy w diagnostyce górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego"

KOLEJNE ZAPLANOWANE KURSY:

  • 8-9.03.2024 "Ultrasonografia endoskopowa (EUS)"
  • 5-6.04.2024 "Podstawowy kurs endoskopowy w diagnostyce górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego"
  • 18-19.10.2024 "Podstawowy kurs endoskopowy w diagnostyce górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego"
91-034 Łódź, ul. Mokra 4